Sxoli_Orivasias_Mesou313

Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου

Αναρρίχηση Βράχου και Μικτού Πεδίου στο Αλπικό Πεδίο – Αλπινισμός

Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης:
Σύντομη επανάληψη όλης της ύλης των Σχολών:
Ορειβασίας Αρχαρίων.
Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων.
Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου.

Βασικός στόχος της Σχολής Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου (Αναρρίχηση Βράχου και Μικτού Πεδίου στο Αλπικό Πεδίο) είναι η βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης και η απόκτηση εμπειριών ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις στο Αλπικό Πεδίο με χρήση προσωρινών ασφαλειών.
Κατά τη διάρκεια της σχολής γίνεται επανάληψη όλης της ύλης των σχολών αναρρίχησης βράχου αρχαρίων, ορειβασίας αρχαρίων.

Η σχολή πιστοποιείται από την Ε.Ο.Ο.Α.

Μαθήματα

Στα μαθήματα, δίνεται έμφαση στα παρακάτω, τα οποία αφορούν τόσο τα Ελληνικά βουνά όσο και τα βουνά Αλπικού χαρακτήρα
Θεωρία και Πρακτική:
1. Η βασική στάση του σώματος στην αναρρίχηση χιονιού-πάγου.
2. Τεχνικές αναρρίχησης χιονιού, πάγου, μικτών πεδίων.
3. Τεχνικές αναρρίχησης με δύο πιολέ.
4. Χρήση προσωρινών ασφαλειών (καρύδια, φρεντ, καρφιά, ιμάντες, αλουμινογωνιές).
5. Ρελέ (απλά, ισοσταθμισμένα, αναπτυσσόμενες δυνάμεις, υποβαθμίσεις, αντιμετώπιση επισφαλών τοποθετήσεων).
6. Ραπέλ (με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ραπέλ).
7. Ραπέλ από ρελέ που μπορεί να ανακληθεί.
8. Ταυτόχρονη κίνηση (παράλληλη κίνηση με και χωρίς ενδιάμεσες ασφάλειες, σε όλα τα πεδία, χιόνι, βράχος, κόψη).
9. Προσανατολισμός (Νυχτερινή άσκηση, αναφορά απόκλισης).
10. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Προβλήματα Πρόσβασης, Αναρρίχησης, Επιστροφής).
11. Κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους (Στο Αλπικό Πεδίο, με ή χωρίς χιόνι).
12. Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες (Μέθοδοι πρόβλεψης, αναφορές σε πρόσφατα ατυχήματα).
13. Διάσωση σε ορθοπλαγιά (Αυτοδιάσωση και Οργανωμένη Διάσωση με ή χωρίς φορείο).
14. Κατασκευή καταλύματος ανάγκης (Κατασκευή χιονότρυπας και διανυκτέρευση).

Εκπαιδευτές

Με τη σχολή συνεργάζονται πιστοποιημένοι εκπαιδευτές και βοηθοί εκπαιδευτές ορειβασίας-αναρρίχησης της ΕΟΟΑ.

Ανανιάδης Χρήστος: υπεύθυνος της σχολής –οδηγός βουνού.
Γουμπέρης Παναγιώτης: εκπαιδευτής ορειβασίας της ΕΟΟΑ.
Ντέρος Γιώργος: βοηθός εκπαιδευτής ορειβασίας της ΕΟΟΑ.

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις σχολές έχουν όλοι όσοι πληρούν τους παρακάτω όρους:
Εξετάσεις εισαγωγής

Επικεφαλής αναρρίχηση σε διαδρομή βράχου μίας σχοινιάς, που απαιτεί και χρήση προσωρινών ασφαλειών δυσκολίας τουλάχιστον V UIAA.

Χειρισμοί κραμπόν-πιολέ ,σχοινιών και συσκευών ασφάλισης. Προσανατολισμός.

Για τη συμμετοχή είναι Απαραίτητο το Δίπλωμα Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου και Δίπλωμα Ορειβασίας Αρχαρίων της ΕΟΟΑ και μία κατάσταση αναρριχητικών διαδρομών όπως προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό. (Τουλάχιστον 25 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς σε οργανωμένο αναρριχητικό πεδίο βράχου κατά ελάχιστο V+ UIAA. Τουλάχιστον 7 διαδρομές βράχου κατά ελάχιστο V UIAA 70 m που απαιτούν τοπικά και χρήση προσωρινών ασφαλειών. Τουλάχιστον 7 πεζοπορικές αναβάσεις σε Ελληνικά Βουνά τη χειμερινή περίοδο.)

Επίσης πρέπει να:
α. Είναι πάνω από 18 ετών.

β. Έχουν καλή φυσική κατάσταση που πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση καλής υγείας. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί 60 ημέρες κατά το μέγιστο, πριν από την ημερομηνία αίτησης παρακολούθησης της σχολής από γιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο ή Καρδιολόγο.

γ. Είναι ασφαλισμένοι – με ειδικά ασφαλιστήριο κατ’ ατυχημάτων κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σχολή.

δ. Υποβάλουν αίτηση σε έντυπο του Σωματείου που θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο – φύλο -ημερομηνία και τόπο γέννησης – εθνικότητα – διεύθυνση κατοικίας και ομάδα αίματος. Η αίτηση συνοδεύεται από μία φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου) και από φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) του υποψηφίου.

Όροι συμμετοχής

1) Ο υπεύθυνος της σχολής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα, που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνό την ζωή του ιδίου ή των υπολοίπων.

2) Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής.